सहर अभियन्ताका लागि – खुला आह्वान

dreamcity

2 weeks ago

हामीले कल्पना गरे जस्तो सहर कहिले बन्न सक्छ त ? तब बन्न सक्छ जब हामी सहर बनाउने कार्यमा सहर अभियन्ताको रुपमा खडा हुनेछौं । हो, यो सहर अभियन्ता भएर युवामैत्री विकासको रणनीति निर्माणमा सहजीकरण गर्ने एक महत्वपुर्ण अवसर हो ।

हामी स्थानीय युवा र समुदायहरूलाई सशक्त बनाउन प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर स्थानीय ठाउँलाई जीवन्त बनाउन ध्यान दिइरहेका छौं ।

कार्यक्रमका उदेश्यहरु:

  • सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै युवा शक्तिलाई आफ्नो गाउँ र सहरको विकासको लागि उन्मुख गराउने,
  • वडास्तरको अध्ययन, तथ्यांक संकलन, कथा संकलन, नक्शांकन द्वारा वडास्तरको सूचना पहुँचमा जोड दिने,
  • स्थानीय स्रोतको पहिचान र प्रयोग गर्न सहजीकरण गर्ने ।
  • सहभागीको उमेर कम्तिमा १८ बर्षको हुनुपर्नेछ ।
  • फारम भर्ने अन्तिम मिति: २०७६ माघ ६ , सोमबार ।

आवेदन फारम: